רפואה סינית


מושגי יסוד


yin yang - יין יאנג

יין ויאנג הם צורה של תיאור תופעות. כל דבר בטבע הוא יין או יאנג ושניהם יחד. אלה שני מושגים יחסיים ולא מוחלטים ובכל תופעה קיימים שניהם.
לדוגמא: אור – חושך, גבוה- נמוך, חם- קור .כל התופעות בטבע מקוטלגים תחת יין ויאנג הם הפוכים זה לזה, מתנגדים זה לזה ומשלימים זה את זה בו זמנית. הם לא סטטיים וזורמים תמיד בצורה מעגלית ומשתנים.

לדוגמא:
-גרעין התהליך בטבע:
גרעין – נבט – שתיל- עץ – פריחה – קמילה

-תהליך בגוף האדם:
תינוק- ילד- בוגר- זקן – מוות – לידה מחדש


כך גם ברפואה הסינית , חיבור של יין ויאנג = חיים זרימה
ואילו הפרדות של היין מהיאנג = מוות

ליין ויאנג יש 4 עקרונות המהווים בסיס חשוב להגדרת הפיזיולוגיה, הפתולוגיה והגורמים להופעת המחלה ומהי האסטרטגיה הטיפולית לסינדרומים המאובחנים.
האם מדובר במחלה יאנגית או יינית.
 

iStock_000008729619XSmall

חזור