רפואה סינית

מושגי יסוד

מרידיאנים


מערכת המרידיאנים מורכבת משנים עשר מרידיאנים עיקרים ושמונה מרידיאני אקסטרא.

שנים עשר המרידיאנים העיקרים מרכיבים את החלק העיקרי של מערכת המרידיאנים והם קשורים לאיברים בגוף ובאים לידי ביטוי בחלק השטחי של הגוף.

לכל מרידיאן ראשי יש גם מרידיאן פנימי שמחבר אותו לאיבר אליו הוא משויך וכך הם מזינים ומוזנים ע"י האיבר והרקמות העמוקות של הגוף. הם מסודרים בזוגות לפי מערכת היחסים הפנימית חיצונית וחוקי קשר שונים כמו העברה והתמרה.

תפקיד המרידיאנים לקשר בין החיצון לפנים ואיחוד כל חלקי הגוף ותפקידיו לשלם, העברה של צ'י ודם להזנת הגוף כולו, לאזן בין יין ליאנג והגנה על הגוף מפני גורמים חיצוניים.

חזור